EEN HUIS TAXEREN?

Er zijn verschillende redenen om een huis te laten taxeren. Vast staat in ieder geval dat een taxatie meer is dan een simpele optelsom. Factoren als de marktsituatie, bouwtechnische aard, juridische aspecten en de courantheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de taxatiewaarde.

Redenen om uw woning te laten taxeren zijn onder meer:

– U wilt een hypotheek afsluiten
– U wilt een woning kopen
– U wilt uw woning verkopen aan uw kinderen of familie
– U wilt uw woning onderhands verkopen
– U wilt een waardebepaling voor uzelf of voor de fiscus
– U wilt inzicht hebben in successierechten

Het taxatierapport

In het taxatierapport komen de volgende aspecten aan de orde:

– het doel van de taxatie
– een omschrijving van het huis en de omgeving
– de onderhoudstoestand van uw huis
– de waardering van uw huis
– eventuele verontreiniging
– de privaat- en publiekrechtelijke aspecten

Kosten

Tarief woningtaxatie:
De kosten voor een taxatie zijn afhankelijk van de soort taxatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Taxatierapport aanvragen:
Rapport: NWWI via www.nwwi.nl
Rapport TaxateursUnie via deze link: 
https:/www.tu-taxateursunie.nl/tu-consument.aspx?tuid=2839